Ergovergoeding.nl is een onderdeel van Zorgvergoeding.com en is geen vergelijkingssite maar een informatief platform over de vergoeding van de zorg voor patiënten en voor de ergotherapeuten.

Nieuwe look en opzet
De opzet van Zorgvergoeding.com is anders geworden. De website bevat nu informatie over Fysiotherapie, Oefentherapie en Ergotherapie.
De algemene en vrij toegankelijke informatie staat op Zorgvergoeding.com. De specifieke informatie voor de zorgverleners staat nu op Ergovergoeding.nl en Fysiovergoeding.nl

Voor consumenten
Praktische informatie rond de vergoeding van fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie. Zoals de verschillen in vergoeding vanuit de basis- en de aanvullende verzekering, soorten polissen en het eigen risico.

Voor zorgverleners
Voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten een zeer uitgebreid platform aan administratieve informatie, regels en overzichten van verzekeraars en verzekeringen.
Daarnaast biedt Zorgvergoeding.com als enige polisinfomatie in de software van alle ook door Vecozo gehanteerde polissen (jaarlijks duizenden polissen).
Het klantbeheer en de koppelingen met uw praktijksoftware verlopen via Zorgvergoeding.com. De specifieke informatie staat nu dus op de websites Ergovergoeding.nl en Fysiovergoeding.nl en is zichtbaar na inloggen rechtsboven.


Historie en enkele cijfers

Zorgvergoeding.com is een vervolg op de sinds 2005 bestaande website Fysiovergoeding.nl. Initiatiefnemer is Peter Bär. Aanleiding voor dit initiatief was de steeds grotere complexiteit in informatie rond administratie- en declaratieprocessen. Hij is in 2005 orde in deze chaos gaan scheppen en sindsdien werkte hij dit elk jaar weer opnieuw samen met Paul Verheggen verder uit. Op 1 september 2019 heeft Paul Verheggen het overgenomen en verder uitgebreid.


Lees meer..

Informatie voor therapeuten

Onze service heeft als peilers

  • een webservice met polis-informatie voor in uw praktijksoftware. In de meeste gevallen automatisch ingevoerd vanuit onze database
  • een uitgebreide administratieve informatie op de besloten website om u te ondersteunen bij het maken van keuzes bij het declareren van uw behandelingen


Fysiotherapie Ergotherapie