Onze visie

De regelgeving rondom paramedische zorg wordt elk jaar weer complexer. Dit geldt zowel voor de gebruiker van deze zorg alsook voor degene die de zorg verleent.
Vergoedingen naar de cliënt zijn afhankelijk van meerdere criteria. Hierbij valt te denken aan de regelgeving omtrent de Zorgverzekeringswet, de inhoud van de aanvullende verzekeringen en de overeenkomsten tussen zorgverleners en verzekeraars.

Zorgvergoeding.com ziet het als haar taak de beschikbare informatie vanuit meerdere bronnen te filteren en bruikbaar te maken voor haar relaties.
Zij streeft naar een compleet en actueel aanbod van de informatie. Dit met als doelstelling om de financiële afwikkeling van zorg voor zorgverlener, zorgconsument en verzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen.